Gelincik 18

Gelincik 18

TANIM :

%18 ham protein, 2500-2550 kcal metabolik enerji içeren orta verimli süt sığırlarında, bütün sağım dönemince rahatlıkla kullanabileceğiniz, süt verimini artıran, lezzetli ve kaliteli bir süt yemidir.

ÖZELLİKLERİ:

Besin maddelerince dengelenmiş bir üründür.Granül ve pelet formlarında üretilmektedir. Proteince zengin, lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden yapılmıştır.Üretilen süt yeminde tamamen doğal hammaddeler kullanılmaktadır.

FAYDALARI:

AKYEM GELİNCİK 18 SÜT YEMİ, ineklerin besin madde gereksinimlerini karşılar.Özel olarak düzenlenmiş formülü ile işletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları, tahıl kırmaları ve pancar posaları gibi yem maddelerinin besin maddesi eksikliklerini giderir. Ekonomik bir yem olduğu için, karlı bir hayvancılık sağlar.Özellikle beslenmeye bağlı kızgınlık ve kısırlık sorunlarında enerji dengesi sağladığı için kullanımı uygundur.Daha az konsantre yem kullanımı sağlayarak Rumen asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini düşürür.kendine has karbonhidrat yapısı ile ketozis riskini azaltır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:

AKYEM GELİNCİK 18 SÜT YEMİ, genelde süt verimi orta düzeyde olan ineklerin beslenmesinde kullanılır. Kaba yemin çok kaliteli olduğu durumlarda (mısır silajı, kuru ot) süt sağım döneminin çoğunlukla da ikinci döneminde (100- 205 gün) kullanılması tavsiye edilmektedir. Sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca da kullanılabilecek bir süt yemidir. Kültür ırkı hayvanlarda da kullanılabilir. İyi kaliteli kaba yem (mısır silajı, kuru ot) azlığında samanla da kullanılabilir.

AKYEM GEİLNCİK 18 SÜT YEMİ, en az 2 öğünde verilmelidir.

AKYEM GELİNCİK 18 SÜT YEMİ, ne yeni başlanıldığı dönemlerde, hayvanlar bu yeme bir haftada yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Bu ürüne ilaveten hayvanlara buğday, arpa verilmelidir

AKYEM GELİNCİK 18 SÜT YEMİ, serin, kuru yerde ve tahta ızgaralar üzerinde 5 sırayı geçmeyecek şekilde dizilerek, muhafaza edilmelidir.

line
footer
İçerik Akşehir Grup | ZTA