Toklu Besi Yemi

Toklu Besi Yemi

TANIM

%12 ham protein, 2750 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, tokluların beslenmesinde kullanılan mükemmel bir besi yemidir.

ÖZELLİKLERİ

Enerji, vitamin ve minerallerce zengin olduğu için, ilave yem verilmesine gerek yoktur. Akyem Toklu Besi Yemi, toz ve pelet formda üretilmektedir. Özellikle enerjice yüksek hammadelerden üretilmiştir.

FAYDALARI

Bu yem besi toklularının daha erken gelişmeleri ile maksimum karlılık sağlar. Yemden yararlanmayı artırarak üstün karkas kalitesi sağlar. İçerisine katılan lezzetli hammaddeler sayesinde üstün yem tüketimi sağlar. Yüksek enerji içeriği ile besi performansını artırıp besi süresini kısaltır.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

3 aydan itibaren 12. aya kadarki dönemde tokluların beslenmesinde kullanılır. Ortalama 20 kg. canlı ağırlıktan başlayıp, 50-60 kg. canlı ağırlığa kadar sürecek besi süresi içerisinde (3-4 ay), günlük 300-350 gramlık canlı ağırlık artışıyla, toklularda mükemmel besi performansı sağlar.

Sözü edilen besi süreleri içerisinde Akyem Toklu Besi Yemi ‘nden günlük toklu başına 1,5-2,5 kg. arasında verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu miktarlarla birlikte, serbest seçenek kuru ot veya mısır silajı da alternatif kaba yem olarak tavsiye edilir. Samanın tek kaba yem olduğu durumlarda da Akyem Toklu Besi Yemi aynı miktarda kullanılabilir. Sözü edilen miktarlar mutlaka 2 sefer ayrılıp, her sefer bitimini takiben yedirilmelidir. Fazla yemleme işkembe asitliğini artırıp yemden kesilmeyi beraberinde getirebilir.

line
footer
İçerik Akşehir Grup | ZTA