Süt

Süt

Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir.

Bu açıdan sağmal ineklerin beslenmesi dört dönem olarak ele alınmaktadır. Ve her bir dönemdeki hayvanın besin ihtiyaçlarına göre besleme yapılmalıdır.


 

 

AKYEM SÜT YEMLERİ

line
footer
İçerik Akşehir Grup | ZTA