Çiftlik Besi Yemi

Çiftlik Besi Yemi

TANIM:

% 14 ham protein, 2600-2650 kcal metabolik enerji içeren bu ürün, kültür ırkı besi sığırlarında maksimum besi performansı sağlamak için hazırlanmış besin maddelerince dengelenmiş mükemmel bir yemdir.

ÖZELLİKLERİ:

AKYEM ÇİFTLİK BESİ, yüksek enerjili bir besi yemidir. Protein, vitamin ve mineral maddelerce dengelenmiştir. Toz, granül ve pelet formlarında üretilmektedir. Kaliteli hammaddelerce (arpa, mısır kepeği, soya küspesi) zengin bir yemdir. Kısa sürede en hızlı karkas randımanını sağlar (kısa süreli besi programlarında tercih edilmelidir).

FAYDALARI:

AKYEM ÇİFTLİK BESİ, hızlı bir büyüme ile üst düzey canlı ağırlık artışı sağlar. Dengeli vitamin – mineral içeriği sayesinde oluşabilecek hastalık riskini en aza indirir. Kaliteli hammadde içeriğinden dolayı besin madde sindirilebilirliği kolaydır. Laktik Asidoz oluşumun engellenmesini sağlar. Hızlı canlı ağırlık artışı sağlar. Ayak hastalıkları (laminitis) ve gaz oluşumu (timpani) gibi sağlık problemlerini en aza indirir.Yüksek sindirilebilirliği ile yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranlarının yükselmesini sağlar.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ:
AKYEM ÇİFTLİK BESİ, özellikle kültür ırkı besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır. Özellikle 350 kg canlı ağırlıktan kesime kadar geçen sürede kısa süreli besi programlarında son 3 aylık dönemde AKYEM ÇİFTLİK BESİ kullanılabilir. AKYEM ÇİFTLİK BESİ yemi besiye alınan hayvanlara yavaş yavaş, alıştırılarak verilmelidir. Besi başlangıcında AKYEM ÇİFTLİK BESİ yemi 2 eşit porsiyonda, günde 2 kez verilmelidir. AKYEM ÇİFTLİK BESİ ile birlikte hayvanlara ilave arpa kırması verilmesine gerek yoktur. Bu durum kısa süreli besi programında bulunan hayvanlara ciddi sindirim rahatsızlıkları oluşturubilir. AKYEM ÇİFTLİK BESİ yemi günlük ortalama 1400 gram canlı ağırlık artışı sağlanır.

line
footer
İçerik Akşehir Grup | ZTA