16 Protein Süt Yemi

16 Protein Süt Yemi

TANIM

% 16 ham protein, 2400-2450 kcal metabolik enerji içeren, süt verimi orta düzeyde olan süt ineklerinin besin madde gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlanmış, ekonomik bir süt yemidir.

ÖZELLİKLERİ

Besin maddelerince dengelenmiş bir yemdir.
• Ekonomiktir ve siz yetiştiricilerin daha fazla kazanmasını sağlar.
• Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir. Beslenme dengesi bozulmuş hayvanlar için ihtiyaç düzeyinde dengeli protein ve enerji sağlar. Laktasyonun son dönemlerine yakın kuru döneme hazırlanan ineklerin beslenmesinde kullanılır.

FAYDALARI

AKYEM 16 SÜT YEMİ, ineklerin besin madde gereksinimlerini karşılar. Ekonomik bir yem olduğu için, karlı bir hayvancılık sağlar. Özellikle beslenmeye bağlı kızgınlık ve kısırlık sorunlarında enerji dengesi sağladığı için kullanımı uygundur.Lezzet açıcı özelliğe sahiptir.Ayak ve tırnak hastalıkları ile meme hastalıkları riskini en aza indirir.Sütün kalitesinde, özellikle protein, kuru madde ve yağ miktarlarında artış sağlar.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

AKYEM 16 SÜT YEMİ, genelde süt verimi orta düzeyde olan yerli ırk ineklerin beslenmesinde kullanılır. Kaba yemin çok kaliteli olduğu durumlarda (mısır silajı, kuru ot) süt sağım döneminin son aylarında. İyi kaliteli kaba yem (mısır silajı, kuru ot) azlığında samanla da kullanılabilir.
AKYEM 16 SÜT YEMİ, en az 2 öğünde verilmelidir.
AKYEM 16 SÜT YEMİ, ne yeni başlanıldığı dönemlerde, hayvanlar bu yeme bir haftada yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Bu ürüne ilaveten hayvanlara buğday, arpa verilebilir.

line
footer
İçerik Akşehir Grup | ZTA