Kuzu Büyütme Yemi

Kuzu Büyütme Yemi

TANIM

Bu ürün 8. haftadan başlayarak kesime kadarki olan dönemde verilen ve enerji, protein, vitamin ve mineral maddeler bakımından dengelenmiş mükemmel bir üründür.

ÖZELLİKLERİ

Akyem Kuzu Büyütme Yemi, lezzet ve sindirilebilirliği yüksek hammaddeler kullanılarak üretilmektedir. Süratli büyüme sağlayacak şekilde vitamin ve mineral ilavesi yapılmıştır. Ekstra vitamin ve mineral takviyesine gerek yoktur. Toz, granül ve pelet formlarda üretilmektedir.

FAYDALARI

Akyem Kuzu Büyütme Yemi, kuzuların erken ve sağlıklı gelişmesini sağlar. İşkembe gelişimini hızlandırarak, yemden daha fazla yararlanmayı sağlar. Yüksek canlı ağırlık artışı ile, karlı bir hayvancılık yapılmasını sağlar. Özel formülü nedeniyle, böbrek ve idrar taşı oluşumunu engeller. Vitamin ve minerallerce dengelenmiş bir üründür.

KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ortalama 20 kg canlı ağırlıktan başlayıp, 40-50 kg canlı ağırlığa kadar sürecek besi süresi içerisinde (3-4 ay), günlük 300-350 gramlık canlı ağırlık artışıyla, kuzularda mükemmel besi performansı sağlar. Sözü edilen besi süreleri içerisinde Akyem Kuzu Büyütme Yemi ‘nden, kuzu başına günlük 1,2 kg verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu miktarlarla birlikte, serbest seçenek kuru ot veya mısır silajı da alternatif kaba yem olarak tavsiye edilir. Samanın tek kaba yem olduğu durumlarda da Akyem Kuzu Büyütme Yemi aynı miktarlarda kullanılabilir. Sözü edilen miktarlar mutlaka 2 porsiyona ayrılıp, her porsiyon bitimini takiben yedirilmelidir. Fazla yemleme, işkembe asitliğini artırıp yemden kesilmeyi beraberinde getirebileceği gibi hayvanın ölümüne de sebep olabilir.

line
footer
İçerik Akşehir Grup | ZTA